loading
Mach deine Parks lebendig
mainpic
mainpic
mainpic
menu
Mach deine Parks lebendig
Nachrichten

Grillen in der Slowakei

30. 09. 2021

Wollt ihr BBQ unter den Wolken auf dem Grünen Dach erleben? Kommt ihr und probiert den neuen Grillpoint Nivy in Bratislava!

New BBQ Park Luzanky

17. 12. 2020

Thanks to the great interest in enviromental friendly BBQ, we have opened a second grillpoint for you in Lužánky Park. You can find it right next to the first BBQ.

Grillpoint Loučná nad Desnou

01. 09. 2020

Grillpoint Výstaviště, Prag

15. 05. 2020

Grillpoint ZOO, Brno

18. 06. 2019

Grillpoint Lisen, Brno

19. 04. 2019

Grillpoint Main Point Pankrac, Prag

01. 08. 2018

Auf der Dachterrasse des umweltfreundlichsten Gebäudes der Welt "Main Point Pankrác"  in Prag wurde ein weiterer Grillpoint in Gang gesetzt, der gleichzeitig für seien Umweltfreundlichkeit und Energieeffizienz steht.Mehr...

Grillpoint Park Nové Vratislavice, Liberec

27. 06. 2018

Wir haben für euch den nächste Grillpoint im Park "Nove Vratislavice" in der Nähe von Liberec (CZE) installiert. Hunderte Leute haben mit uns zusammen frisch gegrillte Spezialitäten probiert. Kommt vorbei und probiert es auch einmal!...mehr

Grillpoint Park Spilberk

06. 11. 2017

Probiert den neuen Grillpoint im Park "Spilberk" in Brno aus. Von diesem habt ihre eine wunderschöne Blick über ganz Brno.

Informationen zum Datenschutz

Verkäufer:

Park BBQ s.r.o., Ocelkova 643/20, 198 00 Praha, ID: 05495920, eingetragen im Handelsreguister des Stadtgerichts in Prag, Abschnitt C, Einlage 264651

Käufer:

Eine natürliche oder juristische Person, die ein Benutzerkonto unter www.publicgrills.com  oder www.parkbbq.cz erstellt hat.

 

Prodávající provozuje online rezervační systém PublicGrills.com a internetový obchod ParkBBQ.cz na webových stránkách www.publicgrills.com a www.parkbbq.cz, Kupujícím poskytuje přístup k jeho využívání.

Prodávající je správcem osobních údajů uživatelů dle čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen “Nařízení”). Prodávající se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejm. Nařízení.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby (dále jen “Osobní údaje”).

Při vytvoření uživatelského účtu jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vytvoření uživatelského účtu (jméno a kontaktní údaje). Účelem zpracování osobních údajů je vytvoření uživatelského účtu Kupujícího a výkon práv a povinností vyplývajících z poskytnutí přístupu k užívání rezervačního systému PublicGrills.com či internetového obchodu ParkBBQ.cz, dále pak zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím. Oprávněným zájmem Prodávajícího je zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.

Prodávající pro plnění Služeb využívá služeb subdodavatelů, zejména poskytovatele mailingových a hostingových služeb a souborových úložišť (osobní údaje mohou být ukládány v 3. zemích). Prodávající musí informovat Kupujícího o zapojení dalšího zpracovatele Osobních údajů a umožnit Kupujícímu vznést proti takovému zapojení námitky. Prodávající musí zajistit, aby všichni subdodavatelé v postavení zpracovatele osobních údajů plnili veškeré povinnosti na ochranu osobních údajů vycházející z Nařízení.

Prodávající ukládá osobní údaje Kupujícího po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů, a to po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu, nebude-li zákonem stanoveno jinak. Po jejím uplynutí budou údaje vymazány.

Kupující má právo požadovat od Prodávajícího přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 Nařízení, opravu osobních údajů dle čl. 16 Nařízení, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 Nařízení. Kupující má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) Nařízení. Dále má kupující právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 Nařízení a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 Nařízení.

Kupující má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

Kupující nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany Prodávajícího plnit.

Ze strany Prodávajícího nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu č. 22 Nařízení.

Prodávající používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. Používáním webu Kupující souhlasí s použitím zmíněné technologie.

Kupující souhlasí s těmito podmínkami zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře při vytváření uživatelského účtu. Zaškrtnutím souhlasu vyjadřuje Kupující, že si tyto podmínky přečetl, že s nimi vyjadřuje svůj souhlas a že je v celém rozsahu akceptuje.

Prodávající je oprávněn tyto podmínky změnit. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi podmínek na svých internetových stránkách, popř. zašle novou verzi uživateli na jeho e-mailovou adresu pokud to považuje za nutné.

Další informace týkající se těchto podmínek jsou k dispozici na info@parkbbq.cz nebo tel. čísle +(420) 735 776 773.

 

Poslední aktualizace podmínek: 22.5.2018

Einfache und schnelle Bedienung unserer Grills in nur drei Schritten!

1
Drücken Sie die Sicherungstaste und warten Sie auf die Grillaufheizung.
2
Legen Sie die Lebensmittel auf den Grill und geniessen Sie gutes Essen. 
3
Räumen Sie auf und reinigen Sie den Grill für die nächste Benutzung.
icon
Park BBQ s.r.o.
Ocelkova 643/20
198 00 Praha 9
icon
Park BBQ s.r.o.
Rooseveltova 296
436 01 Litvínov
icon+420 777 354 254
+420 608 111 030
iconinfo@parkbbq.cz
iconParkBBQ.cz
Haben Sie Ideen oder Vorschläge wo der nächste Grillpoint in Ihrer Nähe entstehen kann? Dann senden Sie uns einfach eine Nachricht und wir versuchen die Umsetzung zu realisieren.