Oživte své parky lidmi
mainpic
mainpic
mainpic
menu
Oživte své parky lidmi
Rezervace grillpointu
Veřejné grilováníJAK GRILREZERVOVAT ?POUŽÍT ?ČISTIT ?
A JAK JSTE SI GRILOVÁNÍ UŽILI VY ?
4,4(808)

Informace o ochraně osobních údajů

Prodávající:

Park BBQ s.r.o., Ocelkova 643/20, 198 00 Praha, IČ: 05495920, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 264651

Kupující:

Fyzická nebo právnická osoba, která si vytvořila uživatelský účet na www.publicgrills.com  či www.parkbbq.cz

 

Prodávající provozuje online rezervační systém PublicGrills.com a internetový obchod ParkBBQ.cz na webových stránkách www.publicgrills.com a www.parkbbq.cz, Kupujícím poskytuje přístup k jeho využívání.

Prodávající je správcem osobních údajů uživatelů dle čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen “Nařízení”). Prodávající se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejm. Nařízení.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby (dále jen “Osobní údaje”).

Při vytvoření uživatelského účtu jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vytvoření uživatelského účtu (jméno a kontaktní údaje). Účelem zpracování osobních údajů je vytvoření uživatelského účtu Kupujícího a výkon práv a povinností vyplývajících z poskytnutí přístupu k užívání rezervačního systému PublicGrills.com či internetového obchodu ParkBBQ.cz, dále pak zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím. Oprávněným zájmem Prodávajícího je zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.

Prodávající pro plnění Služeb využívá služeb subdodavatelů, zejména poskytovatele mailingových a hostingových služeb a souborových úložišť (osobní údaje mohou být ukládány v 3. zemích). Prodávající musí informovat Kupujícího o zapojení dalšího zpracovatele Osobních údajů a umožnit Kupujícímu vznést proti takovému zapojení námitky. Prodávající musí zajistit, aby všichni subdodavatelé v postavení zpracovatele osobních údajů plnili veškeré povinnosti na ochranu osobních údajů vycházející z Nařízení.

Prodávající ukládá osobní údaje Kupujícího po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů, a to po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu, nebude-li zákonem stanoveno jinak. Po jejím uplynutí budou údaje vymazány.

Kupující má právo požadovat od Prodávajícího přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 Nařízení, opravu osobních údajů dle čl. 16 Nařízení, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 Nařízení. Kupující má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) Nařízení. Dále má kupující právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 Nařízení a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 Nařízení.

Kupující má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

Kupující nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany Prodávajícího plnit.

Ze strany Prodávajícího nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu č. 22 Nařízení.

Prodávající používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. Používáním webu Kupující souhlasí s použitím zmíněné technologie.

Kupující souhlasí s těmito podmínkami zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře při vytváření uživatelského účtu. Zaškrtnutím souhlasu vyjadřuje Kupující, že si tyto podmínky přečetl, že s nimi vyjadřuje svůj souhlas a že je v celém rozsahu akceptuje.

Prodávající je oprávněn tyto podmínky změnit. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi podmínek na svých internetových stránkách, popř. zašle novou verzi uživateli na jeho e-mailovou adresu pokud to považuje za nutné.

Další informace týkající se těchto podmínek jsou k dispozici na info@parkbbq.cz nebo tel. čísle +(420) 735 776 773.

 

Poslední aktualizace podmínek: 22.5.2018

 Jednoduché a rychlé použití našich grilů ve třech krocích!

1

Stiskni bezpečnostní tlačítko a vyčkej než se grill rozehřeje

2

Dej pokrm na grill a užívej si dobré jídlo

3

Ukliď po sobě a očisti gril pro další použití

iconSídlo společnosti
Park BBQ s.r.o.
Ocelkova 643/20
198 00 Praha 9
iconZákaznické centrum
Park BBQ s.r.o.
Rooseveltova 296
436 01 Litvínov
Máte tip pro umístění veřejného grilu?
Napište nám, a my se pokusíme o realizaci!